Đơn vị bầu cử số 01: Thành phố Việt trì và các huyện Tam Nông, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Yên Lập.
  • Cập nhật: 18/05/2021
  • Lượt xem: 4832 lượt xem

Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 01: Thành phố Việt trì và các huyện Tam Nông, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Yên Lập.
Hoàng Xuân Hưng