Đơn vị bầu cử số 04: Các xã Nga Hoàng, Trung Sơn, Thượng Long - huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ
  • Cập nhật: 17/05/2021
  • Lượt xem: 5725 lượt xem

Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị bầu cử số 04: Các xã Nga Hoàng, Trung Sơn, Thượng Long - huyện Yên Lập, tỉnh Phú ThọHoàng Xuân Hưng