ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 13: HUYỆN YÊN LẬP, TỈNH PHÚ THỌ
  • Cập nhật: 18/05/2021
  • Lượt xem: 5147 lượt xem

Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XIX tại đơn vị bầu cử số 13: Huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

Hoàng Xuân Hưng