Hội nghị UBND huyện thường kỳ tháng 11/2022
  • Cập nhật: 16/11/2022
  • Lượt xem: 1554 lượt xem

Chiều ngày 15/11, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị UBND huyện thường kỳ tháng 11/2022. Đồng chí Hà Việt Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Thường trực HĐND huyện; các Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ và Trưởng các Đoàn thể chính trị - xã hội huyện, lãnh đạo các Ban HĐND huyện, Thành viên UBND huyện, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan.


Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Văn phòng HĐND&UBND huyện Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp năm 2023; Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2022; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện thông báo kết luận của Chủ tọa kỳ họp phiên chất vấn, giải trình tại kỳ họp thứ Tư, kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của đại biểu HĐND tại kỳ họp thứ Tư - HĐND huyện khóa XX. Phòng Tài nguyên và Môi trường Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022, kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

Sau khi nghiên cứu nội dung các báo cáo, các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào các số liệu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đạt được trong năm 2022; những thuận lợi khó khó khăn và định hướng các giải pháp thực hiện trong năm 2023; thảo luận và đưa ra các giải pháp thực hiện các nội dung để trả lời các câu hỏi chính đáng của cử tri.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị Văn phòng HĐND&UBND, Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến phát biểu của các đại biểu dự hội nghị chỉnh sửa nội dung cho phù hợp. Căn cứ vào các chỉ tiêu được giao, rà soát đảm bảo chính xác số liệu trong báo cáo. Căn cứ vào các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội năm 2023 bổ sung các nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát lại các nội dung cử tri phản ánh, có giải pháp giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng và đưa ra ý kiến trả lời cử tri.

 

Nguyễn Sáng - Vũ Trịnh (Trung tâm VH, TT, DL&TT)