Hội nghị UBND huyện thường kỳ tháng 5/2022 và hội nghị triển khai công tác chuẩn bị xét tốt nghiệp THCS, thi tốt nghiệp THPT năm học 2021 - 2022
  • Cập nhật: 11/05/2022
  • Lượt xem: 1294 lượt xem

Sáng ngày 10/05, Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức Hội nghị UBND huyện thường kỳ tháng 5/2022. Đồng chí Đinh Hải Nam - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Trưởng các đoàn thể chính trị xã - hội huyện; các Ban HĐND huyện; Thành viên UBND huyện; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện.


Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Thanh tra huyện Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu tập trung thảo luận đóng góp các ý kiến vào các giải pháp để triển khai giải quyết dứt điểm các nội dung đơn thư của công dântriển khai hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị Thanh tra huyện, các cơ quan liên quan cần nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; tiếp tục phối hợp, triển khai thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng trong 6 tháng cuối năm 2022.

Buổi sáng cùng ngày, lãnh đạo UBND huyện đã có cuộc giao ban nghe Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông;   Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập; Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX; Báo cáo công tác chuẩn bị xét tốt nghiệp THCS và thi tốt nghiệp THPT năm học 2021-2022.  

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo và các ý kiến tham gia phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Hải Nam - PCT UBND huyện yêu cầu lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các trường học cần tập trung cao độ hơn nữa cho công tác xét tốt nghiệp THCS và thi tốt nghiệp THPT; thành lập các Hội đồng xét, công nhận tốt nghiệp đảm bảo công khai minh bạch; hướng dẫn cụ thể học sinh THPT hoàn thiện các nội dung đăng ký nguyện vọng vào các trường đại học, cao đẳng, học nghề, đồng thời tổ chức ôn tập cho học sinh theo đúng quy định; chủ động tham mưu các văn bản phối hợp các cơ quan liên quan để tổ chức thực hiện tốt kỳ thi THPT và xét tốt nghiệp THCS năm học 2021 - 2022 đảm bảo an toàn, hiệu quả./.

Nguyễn Sáng - Xuân Đôn (Trung tâm VH,TT,DL và Truyền thông)