Hội nghị về công tác Quy hoạch, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện
  • Cập nhật: 10/03/2022
  • Lượt xem: 6919 lượt xem

Ngày 09/3, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Lập tổ chức hội nghị đánh giá công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng kinh tế hạ tầng trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Hải Nam - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBND 17 xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Kim Ngọc - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã nghe Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo kết quả thực hiện công tác quy hoạch, quy hoạch chi tiết đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình dự án hoàn thành; Báo cáo kết quả công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án trọng điểmtrên địa bàn huyện năm 2021; Kết quả triển khai thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; Báo cáo kết quả thực hiện công tác phê duyệt chủ trương đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, quyết toán công trình hoàn thành năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Các đại biểu dự hội nghị đã cùng nhau thảo luận, nêu lên những khó khăn, vướng mắc, những tồn tạihạn chế ở cơ sở như: cần có giải pháp tháo gỡ trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng; công tác giải ngân các dự án; công tác đầu tư cơ sở hạ tầng; thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất; thủ tục giao đất. v.v.


Đ/c: Nguyễn Kim Ngọc - Ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chíNguyễn Kim Ngọc - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao kết quả đã đạt được trong công tác quy hoạch, đền bù giải phóng mặt bằng trong thời gian qua, đồng chí yêu cầu trong thời gian tới các xã, thị trấn cần phối hợp chặt chẽ với các phòng ban chuyên môn của huyện, từng bước giải quyết những vướng mắc trong công tác quy hoạch, đền bù giải phóng mặt bằng các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ chuyên môn bám sát thực tế tại cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chú trọng công tác quy hoạch, tư vấn thiết kế, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc tại cơ sở; Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với các phòng ban liên quan, các xã, thị trấn làm tốt công tác quy hoạch chi tiết, giải phóng mặt bằng, nghiệm thu công trình, thẩm định, quyết toán xây dựng công trình đảm bảo tiến độ giải ngân, quyết toán nguồn vốn theo quy định; Phòng Kinh tế - Hạ tầng làm tốt công tác thẩm định thiết kế kỹ thuật xây dựng,tăng cường công tác kiểm tra giám sát, quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn; Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, phân bổ nguồn vốn, kiểm tra chất lượng, tiến độ các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực quản lý; Phòng Tài nguyên- Môi trường tham mưu thành lập Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng, phối hợp với các xã thị trấn đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng triển khai xây dựng các công trình theo kế hoạch, rà soát lại các vị trí khu vực quy hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo phù hợp với quy hoạch, thuận lợi trong công tác đấu giá, báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy định. Lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp thu những ý kiến tham gia của các đại biểu, giải quyết kịp thời những vưỡng mắc phát sinh tại cơ sở theo thẩm quyền, đảm bảo công tác quy hoạch sử dụng đất theo đúng quy định./.

Vũ Trịnh (Trung tâm VH-TT-DL-TT huyện)