HỘI NÔNG DÂN TỈNH PHÚ THỌ PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ QUỸ HTND VÀ CÔNG TÁC PHỐI HỢP VỚ NGÂN HÀNG CSXH NĂM 2022
  • Cập nhật: 13/05/2022
  • Lượt xem: 2023 lượt xem

Sáng 11/5/2022, tại UBND xã Hưng Long Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ phối hợp với Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ Hội Nông dân các xã, thị trấn trong huyện về nghiệp vụ quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân và chương trình phối hợp với ngân hàng CSXH.


Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lý Quang Đại - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban KTXH Hội Nông dân tỉnh, trực tiếp truyền đạt với nội dung Tổng quan về Quỹ hỗ trợ nông dân, Nghiệp vụ cho vay, thu nợ và quản lý tài chính Quỹ hỗ trợ nông dân ở Hội Nông dân cấp cơ sở; đồng chí Trần Xuân Huế - Phó Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội huyện Yên Lập truyền đạt các nội dung về: Nghiệp vụ ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Thông qua hội nghị tập huấn, đã giúp cho cán bộ Hội cấp cơ sở, các Chi hội trưởng, Tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn nắm được mục đích, ý nghĩa, vai trò cũng như công tác xây dựng, quản lý, điều hành, nghiệp vụ của Quỹ hỗ trợ nông dân và nghiệp vụ tín dụng phối hợp với Ngân hàng CSXH. Từ đó, đội ngũ cán bộ Hội Nông dân các cấp làm công tác quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân sẽ góp phần hỗ trợ tích cực hội viên, nông dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao quy mô sản xuất, phát triển ngành nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Đồng thời góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh./. 

Khương Đường - Hội ND huyện Yên Lập