Họp Ủy ban nhân dân huyện tháng 12/2022
  • Cập nhật: 02/12/2022
  • Lượt xem: 1174 lượt xem

Ngày 02/12, Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập tổ chức họp UBND kiểm điểm tập thể UBND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND năm 2022. Đồng chí Hà Việt Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, thành viên Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện.


Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Văn phòng HĐND&UBND huyện đã thông qua Báo cáo Kiểm điểm tập thể UBND huyện năm 2022. Theo đó, Tập thể UBND huyện và lãnh đạo UBND huyện đã nghiêm túc chấp hành và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch theo chủ trương, nghị quyết của tỉnh và của huyện. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội được giao trong năm đều đạt và vượt: Chỉ tiêu pháp lệnh 8/8 chỉ tiêu; các chỉ tiêu hướng 21/22 chỉ tiêu. Trong chỉ đạo phát triển kinh tế, đã triển khai hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, đã có 07 sản phẩm đạt tiêu chuẩn; tăng thêm 05 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục thu hút nhà đầu tư vào vào các cụm công nghiệp; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trên địa bàn; quan tâm theo dõi sát diễn biến thị trường. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các giải pháp đảm bảo dự toán thu, chi ngân sách; quản lý đất đai, môi trường. Văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo toàn diện, trong đó đã huy động nguồn lực xây dựng mới 02 trường và công nhận lại 07 trường đạt chuẩn quốc gia; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử các cấp; an sinh xã hội, dân tộc, y tế,... đảm bảo; công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường kỷ cương nề nếp đạt được những kết quả tích cực, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thực hiện đúng quy định; quốc phòng, an ninh ổn định.

 

Đ/c Đinh Hải Nam, UVBTV - PCT UBND huyện phát biểu tại hội nghị

 

Đ/c Nguyễn Kim Ngọc, UBBTV - PCT UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu nhất trí với những kết quả đã đạt được của tập thể UBND huyện năm 2022 và tập trung thảo luận một số những hạn chế về tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ trồng mới một số loại cây trồng chưa đạt chỉ tiêu, ... và định hướng các giải pháp khắc phục trong năm 2023.

 

Đ/c Hà Việt Hùng,  Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện phát biểu hội nghị

Kết luận hội nghị đồng chí Chủ tịch UBND huyện Hà Việt Hùng, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tập thể UBND huyện trong năm 2022. Biểu dương những kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện để đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế xã hội được giao.

Với những kết quả đạt được trong năm 2022, tập thể Ủy ban nhân dân huyện nhất trí xếp loại chất lượng: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.


Nguyễn Sáng - Lê Luân (Trung tâm VH, TT, DL&TT)