Hướng dẫn chi tiết các nội dung cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú bằng hình ảnh
  • Cập nhật: 04/08/2021
  • Lượt xem: 5754 lượt xem

Bộ Y tế đã phối hợp Thông tấn xã Việt Nam xây dựng các infographics Hướng dẫn chi tiết các nội dung cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú bằng hình ảnh. Trân trọng giới thiệu đến người dân và cộng đồng.


Ban Biên tập