Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng
  • Cập nhật: 31/08/2021
  • Lượt xem: 6343 lượt xem

Ngày 23/8/2021, Bộ Xây dựng ban hành Văn bản số 3373/BXD-GĐ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng.

File Văn bản số 3373/BXD-GĐ ngày 23/8/2021 của Bộ Xây dựng Tại đây.

Ban Biên tập