Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Thọ
  • Cập nhật: 07/05/2021
  • Lượt xem: 14299 lượt xem

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Thọ

Để sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Thọ, các tổ chức, cá nhân truy cập vào địa chỉ: http://dichvucong.phutho.gov.vn và lần lượt thực hiện các bước sau:

1. Đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến

Bước 1: Nhấn chọn Đăng ký để thực hiện đăng ký tài khoản


Bước 2: Nhập thông tin đăng ký tài khoản

Bước 3: Nhấn chọn Đăng ký

2. Thực hiện gửi hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ: http://dichvucong.phutho.gov.vn

Bước 2: Nhấn chọn Đăng nhập để nhập chính xác tên đăng nhập hoặc số CMND đã đăng ký và mật khẩu

Bước 3: Điền tên đăng nhập và mật khẩu

Bước 4: Nhấn chọn Đăng nhập để truy cập và sử dụng dịch vụ công

3. Nộp hồ sơ trực tuyến

Bước 1: Chọn Nộp hồ sơ trực tuyến

Bước 2: Lựa chọn cơ quan thực hiện/ lĩnh vực/DVC/cấp độ thủ tục

Bước 3: Nhấn nút Tìm kiếm và chọn thủ tục hành chính cần giao dịch tương ứng cơ quan/đơn vị thực hiện

Bước 4: Nhấn vào tên thủ tục hành chính để xem thông tin hướng dẫn về trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện của thủ tục hành chính

Bước 5: Nhập các thông tin hồ sơ theo yêu cầu

Bước 6: Sau khi nhập các thông tin nhấn nút Nộp hồ sơ trực tuyến

Bước 7: Nhấn nút Đồng ý và tiếp tục

Bước 8: Điền thông tin, tải các giấy tờ trong thành phần hồ sơ và nhấn vào nút Đồng ý và tiếp tục

Bước 9: Lựa chọn hình thức nhận kết quả nhấn nút Đồng ý và tiếp tục

 Bước 10: Nhập mã xác nhận và nhấn nút Nộp hồ sơ

Bước 11: Hồ sơ sẽ được chuyển về đơn vị cung cấp dịch vụ công để thẩm định và giải quyết.

 

Lê Quang