Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng huyện Yên Lập”
  • Cập nhật: 14/06/2021
  • Lượt xem: 10163 lượt xem

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 01/7/2021 đến 31/10/2021

Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về lịch sử, truyền thống, nét văn hóa của huyện Yên Lập; nâng cao tình yêu quê hương, góp phần động viên toàn dân chung tay xây dựng quê hương Yên Lập phát triển toàn diện, bền vững. Lựa chọn một tiêu đề - biểu tượng xuất sắc nhất, tiêu biểu nhất để sử dụng trong các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện, quảng bá, giới thiệu hình ảnh tiêu biểu về quê hương Yên Lập.

File đính kèm tại đây


Ban Biên tập