Kế hoạch: Tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025
  • Cập nhật: 31/03/2021
  • Lượt xem: 13688 lượt xem

Ngày 29/3/2021, Huyện ủy Yên Lập ban hành Kế hoạch số 14-KH/HU về Tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Theo đó, Hội thi được tiến hành ở ba cấp: cấp cơ sở, cấp huyện và cấp tỉnh. Hội thi cấp huyện lựa chọn thí sinh đạt giải cao tham gia Hội thi cấp tỉnh. Thí sinh là báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị hoặc cán bộ, đảng viên ở đơn vị ít đảng viên. Nội dung thi thuộc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng hoặc nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 để dự thi; khuyến khích liên hệ thực tiễn cơ quan, địa phương nơi thí sinh công tác, sinh sống. 

Nội dung thi gồm 03 phần thi:

- Soạn Đề cương thuyết trình: Đề cương cần ngắn gọn, rõ ràng, không quá 12 trang A4, gửi về Ban Tổ chức Hội thi trước khi diễn ra Hội thi 10 ngày. Ban Giám khảo chấm điểm Đề cương bản word. Đối với thí sinh sử dụng phần mềm powerpoint khi thi thuyết trình thì đồng thời phải gửi slide (không quá 60 slide) cho Ban Tổ chức.

- Phần thi thuyết trình: Thí sinh lựa chọn phần trọng tâm trong chuyên đề đã đăng ký dự thi hoặc toàn bộ nội dung chuyên đề đã chuẩn bị để trình bày trong khoảng thời gian từ 20 - 25 phút.

- Phần trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo: Nội dung các câu hỏi liên quan trực tiếp tới bài thuyết trình và có mở rộng nhằm kiểm tra kiến thức, kỹ năng của báo cáo viên, nhất là kỹ năng tuyên truyền miệng. Thí sinh trả lời câu hỏi không quá 05 phút.

Thời gian: Hội thi cấp cơ sở: Tháng 6/2021;  Hội thi cấp huyện: Tháng 7/2021; Hội thi cấp tỉnh: Tháng 8/2021.

 

* Đối với hội thi cấp huyện: Căn cứ điểm thi của các thí sinh, Ban Tổ chức sẽ trao giải nhất, nhì, ba, khuyến khích và lựa chọn thí sinh đạt điểm cao tham gia Hội thi cấp tỉnh.


(Kế hoạch cuộc thi file đính kèm: KH tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021.pdf ). 

Ban Biên tập