Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XIX
  • Cập nhật: 08/12/2022
  • Lượt xem: 1241 lượt xem

Sáng nay 7/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Năm.


Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Châu phát biểu khai mạc Kỳ họp

Các đồng chí: Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Dương Hoàng Hương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Lâm - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Chủ tọa kỳ họp.


Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thuý Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của tỉnh; Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, cùng các vị đại biểu HĐND tỉnh.


Toàn cảnh kỳ họp.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Châu nhấn mạnh: Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XIX diễn ra cuối năm 2022, đây cũng là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và là năm đầu tiên thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, vì vậy cần tăng cường tính tranh luận, đối thoại và giải trình tại kỳ họp.

Chủ tọa kỳ họp đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu kỹ tài liệu, lựa chọn các vấn đề quan trọng mà cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm để phản ánh khách quan, thảo luận sôi nổi, chất vấn đúng và trúng trọng tâm vấn đề, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng cho các nội dung tại kỳ họp; UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh tiếp thu, giải trình rõ những nội dung kiến nghị của cử tri, các vấn đề chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh, từ đó đưa ra các cam kết, giải pháp, thời gian cụ thể để thực hiện; đồng thời, có kế hoạch giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của cử tri và đại biểu HĐND tỉnh, góp phần vào thành công của kỳ họp và tạo sự chuyển biến mới trong điều hành phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các Nghị quyết của HĐND tỉnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh không ngừng phát triển vững chắc và toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn trình bày Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn trình bày Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Báo cáo khẳng định sự quyết tâm lãnh đạo của Tỉnh uỷ, giám sát của HĐND tỉnh, sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành; sự ủng hộ đồng lòng, chung sức của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân, hầu hết các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 hoàn thành đạt và vượt mục tiêu đề ra.


Trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực, sản xuất, kinh doanh, sinh kế và đời sống của nhân dân, tỉnh ta vẫn đạt được những điểm nổi bật là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp được triển khai kịp thời, hiệu quả; công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được thực hiện hiệu quả, đảm bảo thích ứng linh hoạt, hạn chế tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, thu hút vốn đầu tư đạt mức cao, một số dự án đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài quy mô lớn được khởi công; sản xuất công nghiệp phục hồi, sản xuất nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng, kết quả xây dựng nông thôn mới vượt kế hoạch đề ra; các hoạt động giáo dục, văn hóa, thể thao được duy trì phù hợp với điều kiện bình thường mới; các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp được thực hiện kịp thời, đúng quy định; quốc phòng, an ninh được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội ổn định.


Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm bản lề, tạo đà cho việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, tỉnh xác định 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hải trình bày tóm tắt tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân với HĐND, UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XIX

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày tóm tắt tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân với HĐND, UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XIX; đồng chí Hồ Đại Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tóm tắt Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XIX.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng trình bày tóm tắt Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XIX.

Trong chương trình làm việc buổi sáng, các đại biểu đã nghe các tờ trình của UBND tỉnh thuộc các nội dung chuyên đề: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, kế hoạch đầu tư công năm 2023; quy định về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, khu dân cư trên địa bàn tỉnh.


Đồng chí Trịnh Thế Truyền - TUV, Giám đốc Sở KH&ĐT trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, kế hoạch đầu tư công năm 2023


Đồng chí Trần Quang Tuấn - TUV, Giám đốc Sở Xây dựng trình Tờ trình đề nghị ban hành quy định về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


Đồng chí Ngô Đức Thịnh - TUV, Giám đốc Sở Nội vụ trình bày Tờ trình đề nghị ban hành quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

Tại Kỳ họp, các Ban của HĐND tỉnh trình bày các báo cáo thẩm tra về: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; báo cáo thẩm tra của Viện KSND, TAND, Cục thi hành án dân sự tỉnh; Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội ở cấp xã, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; thẩm tra chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực y tế trình độ cao làm việc tại tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm- TUV, Trưởng ban Văn hóa- Xã hội trình bày báo cáo thẩm tra chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực y tế trình độ cao làm việc tại Phú Thọ


Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh


Dưới sự chủ trì của Chủ tọa kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải đã trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Vũ Tiến Dũng - Nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và ông Đinh Ngọc Thanh - Nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh do chuyển công tác đồng thời giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Với số phiếu tín nhiệm 100%, ông Nguyễn Đình Cương - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và ông Cầm Hà Chung - Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã trúng cử Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Buổi chiều, các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận tại tổ.

Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 là kỳ họp quan trọng, nhìn lại những kết quả đã đạt được trong năm 2022 - năm thứ hai thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2026 đồng thời triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra năm 2023.

Kỳ họp diễn ra trong hai ngày, từ 7-8/12.

Nguồn: Báo Phú Thọ