Kỳ họp thứ Ba, HĐND Thị trấn Yên Lập Khóa XXVII
  • Cập nhật: 31/12/2021
  • Lượt xem: 3339 lượt xem

Ngày 29/12, thị trấn Yên Lập tổ chức Kỳ họp thứ Ba, HĐND thị trấn khoá XXVII, nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác. Dự kỳ họp có đồng chí: Trần Việt Hùng- TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND Thị trấn Yên Lập

Toàn cảnh hội nghị

 Năm 2021, mặc dù chịu tác động ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự đồng thuận của nhân dân, thị trấn Yên Lập đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt kế hoạch, tiêu biểu như: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 30 tỉ đồng, đạt hơn 126% kế hoạch; đầu tư xây dựng tiếp tục được quan tâm; các lĩnh vực thương mại, dịch vụ được duy trì đảm bảo; lĩnh vực văn hoá, xã hội tiếp tục được duy trì, chế độ an sinh xã hội được đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Cùng với đó, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được triển khai kịp thời, linh hoạt, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và đảm bảo sức khỏe của nhân dân; chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn được giữ vững và nâng cao, 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được cải thiện; trật tự an toàn xã hội được giữ vững.  

Năm 2022, thị trấn Yên Lập tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống dịch COVID-19 gắn với đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phục hồi kinh tế; xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tạo ra sự phát triển đột phá trong sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, củng cố, đảm bảo quốc phòng an ninh

Tại kỳ họp này HĐND thị trấn Yên Lập đã thông qua 03 dự thảo Nghị quyết: Nghị quyết phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách thị trấn Yên Lập năm 2022; Nghị quyết nhiệm vụ phát triển KT-XH thị trấn Yên Lập năm 2022; Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của HĐND thị trấn Yên Lập khóa XXVII, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Hồng Vân ( Trung tâm VH,TT,DL và Truyền thông)