Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 - 19/5/2021)
  • Cập nhật: 12/05/2021
  • Lượt xem: 3919 lượt xem

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam biên soạn, phát hành "Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh 19/5/1941 - 19/5/2021"


Ban biên tập