Liên đoàn Lao động huyện Yên Lập giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở
  • Cập nhật: 20/09/2021
  • Lượt xem: 5873 lượt xem

Thực hiện Chương trình giám sát năm 2021, sáng ngày 15/9 Liên đoàn Lao động huyện Yên Lập tổ chức giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. Nội dung giám sát việc thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính Phủ “Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập” tại UBND xã Xuân Viên. Tham gia đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy Yên Lập; UBMTTQ Việt Nam huyện; phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội huyện và Cơ quan Thường trực Liên đoàn Lao động huyện.


Đoàn giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ tại UBND xã Xuân Viên

Qua giám sát cho thấy, các đơn vị đã thành lập được Ban Chỉ đạo và ban hành các văn bản triển khai thực hiện dân chủ tại Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính Phủ như: Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; những việc phải công khai để cán bộ, công chức, viên chức biết và tham gia ý kiến, kiến nghị. Hàng năm, đơn vị đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm; thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm tiếp theo của đơn vị. Các ý kiến, kiến nghị đã được xem xét giải quyết một cách công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Ban thanh tra nhân dân đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện quy chế dân chủ, giám sát các nội dung công khai, việc thực hiện chế độ, chính sách, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở, góp phần phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức. Tuy nhiên, thông qua buổi giám sát cho thấy vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong việc xây dựng các văn bản về thực hiện quy chế dân chủ còn chung chung, chưa cụ thể; việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức còn lồng ghép.

 

Đoàn giám sát đã chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị khắc phục những tồn tại và đề nghị đơn vị trong thời gian tới thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh./.

Phạm Thắm – (LĐLĐ huyện Yên Lập)