Nga Hoàng nỗ lực cán đích nông thôn mới
  • Cập nhật: 05/11/2018
  • Lượt xem: 42125 lượt xem

Là xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2018 của huyện Yên Lập, những năm vừa qua, Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Nga Hoàng đã tranh thủ những nguồn lực để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hoàn thành tiêu chí, phấn đấu trở thành xã nông thôn mới vào cuối năm 2018.

Nga Hoàng là một xã miền núi cuả huyện Yên Lập có 6 khu dân cư gồm 437 hộ với trên 1610 nhân khẩu, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm trên 95%. Thời điểm bắt đầu xây dựng NTM (năm 2011), Nga Hoàng có tỷ lệ hộ nghèo cao, thu nhập bình quân đầu người thấp, cơ sở hạ tầng yếu kém, thiếu đồng bộ, nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế... Đây là nguyên nhân khiến giai đoạn đầu triển khai chương trình xây dựng NTM của địa phương gặp không ít khó khăn. Trước thực trạng đó, Cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân trong xã; phát động các phong trào thi đua, đồng thời phát huy quy chế dân chủ, công khai minh bạch các nguồn lực để “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Từ những chủ trương đúng của xã đã tạo động lực huy động được các nguồn đóng góp của người dân trên địa bàn để xây dựng các công trình phúc lợi, điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa, bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Ông Trịnh Tiến Xuân, Chủ tịch UBND xã, chia sẻ: "Xuất phát điểm thấp, mới đầu xã chỉ đạt 5/19 tiêu chí, cán bộ cũng chưa có kinh nghiệm trong xây dựng NTM, vì vậy việc đưa ra mục tiêu hoàn thành NTM trong năm 2018 thực sự là một thử thách của địa phương. Tuy nhiên, xã đã tìm giải pháp tháo gỡ dần những nút thắt trong từng tiêu chí. Đặc biệt, nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao của người dân, quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy nên việc huy động nguồn lực xã hội hóa xây dựng NTM được mọi người tham gia nhiệt tình"; 100% đường giao thông đạt tiêu chí quy định phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân trên địa bàn xã Nga Hoàng.

Sau 8 năm triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Nga Hoàng đã huy động tổng kinh phí thực hiện hơn 120 tỉ đồng, trong đó có sự đóng góp của nhân dân hơn 5 tỉ đồng. Với phương châm" nhà nước và nhân dân cùng làm phong trào xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sâu rộng, hiệu quả và đều khắp trong toàn xã. Trong việc riển khai chương trình xây dựng NTM, từ năm 2011 đến nay Nga Hoàng đã đầu tư bê tông hóa hơn 13 km đường liên xã, thôn, xóm, đường nội đồng; hệ thống kênh mương được sửa sang kiên cố, đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp của người dân. Cơ sở hạ tầng được đầu tư hoàn thiện. Thu nhập bình quân đạt 30,8 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11.7%.

nghong1

Có thể thấy, sự quan tâm của các cấp, ngành, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cùng sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong nhân dân chính là tiền đề quan trọng để xã Nga Hoàng tạo ra nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ cán đích nông thôn mới theo đúng lộ trình trong năm 2018./.

Hồng Vân- Xuân Đôn (Đài TT Yên Lập)