Ngân hàng chính sách xã hội huyện khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ về cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất ảnh hưởng do đại dịch Covid-19
  • Cập nhật: 13/08/2021
  • Lượt xem: 4538 lượt xem

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính Phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội ( NHCSXH) huyện Yên Lập đã chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai rà soát đối với người lao động, đơn vị doanh nghiệp sử dụng lao động gặp khó khăn dừng việc do phòng chống dịch Covid-19, để kịp thời triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả nợ lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, kinh doanh đảm bảo kịp thời, hiệu quả đúng đối tượng thụ hưởng. Trên nguyên tắc công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.


 Cán bộ NHCSXH huyện đang kiểm tra hồ sơ, xem xét các trường hợp đề nghị hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ, do ảnh hưởng đại dịch Covid-19.

Để đảm bảo các điều kiện, đáp ứng theo quy định, phòng giao dịch NHCSXH huyện đang khẩn trương rà soát các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động bị ảnh hưởng thu nhập do ngừng việc trên địa bàn huyện đảm bảo các điều kiện vay nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước; đồng thời tuyên truyền trên các phương tiện Đài truyền thanh cơ sở và các phương tiện thông tin khác về chính sách ưu đãi của Chính phủ đối với các cá nhân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng thu nhập do đại dịch Covid-19./.

Bài, ảnh: Bích Thọ - Đài TT Yên Lập