Ngọc Đồng chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
  • Cập nhật: 13/05/2021
  • Lượt xem: 4075 lượt xem

Cũng như các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, xã Ngọc Đồng đang khẩn trương tích cực cho việc chuẩn bị bước vào ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, với tâm thế vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa hoàn thành tốt công tác bầu cử.Các cử tri đang tìm hiểu danh sách các ứng cử viên được niêm yết tại các tổ bầu cử.

Theo báo cáo của UBBC xã Ngọc đồng, ngoài số ứng cử viên đại biểu Quốc hội; đại biểu Hội đồng nhân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện ứng cử tại đơn vị bầu cử xã; số ứng cử đại biểu Hội đồng nhân xã được giới thiệu sau hội nghị hiệp thương lần 3 còn 36 người để bầu 21 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.  Đến thời điểm hiện nay 05 tổ bầu cử trên địa bàn xã Ngọc Đồng đã hoàn tất công việc niêm yết danh sách cử tri và tiểu sử ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, hoàn thành việc cấp thẻ cử tri cho gần 2.700 người, đồng thời tổ chức treo cờ, băng rôn trên các tuyến đường liên thôn, xóm và khu vực bầu cử.

Ông Nguyễn Văn Hợi - Chủ tịch UBND xã, Phó chủ tịch UBBC xã cho biết:  "Ban Chỉ đạo bầu cử xã Ngọc đồng đã chuẩn bị các bước, theo đúng kế hoạch và theo luật quy định, đến thời điểm hiện nay xã Ngọc Đồng chúng tôi đã niêm yết danh sách ứng cử viên và danh sách cử tri tại 5 điểm bầu cử theo đúng quy định về công tác bầu cử, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ thị, công điện khẩn của tỉnh, của huyện về phòng chống dịch bệnh Covid-19, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện biện pháp 5k, chúng tôi đã tiếp nhận từ Trạm y tế xã gần 3 nghìn khẩu trang y tế, hơn 30 lọ nước sát khuẩn, giao cho các Tổ bẩu cử để chuẩn bị cho ngày bầu cử, vận động người dân thực hiện giãn cách, không tập trung đông người khi tham gia bầu cử, đảm bảo ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân".

Đến thời điểm hiện nay, UBBC xã đang tổ chức tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh hỏi đáp về Luật bầu cử, đọc tóm tắt tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân các cấp, đồng thời tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân tỉnh và huyện theo hình thức trực tuyến qua điểm cầu từ huyện đến xã; đối với người ứng cử đại biểu HĐND xã, MTTQ xã tổ chức tiếp xúc với cử tri nơi cư trú thành nhóm ít người theo khu dân cư, nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Ông Nguyễn Văn Hợi - Chủ tịch UBND xã, Phó chủ tịch UBBC xã Ngọc Đồng cho biết thêm: "Để làm tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, xã Ngọc Đồng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, chủ động ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra, đảm bảo ngày đi bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân"./.

T/h: Vũ Trịnh (Đài TT yên lập)