Nông dân xã Mỹ Lương tích cực ra đồng chăm sóc lúa xuân
  • Cập nhật: 22/02/2022
  • Lượt xem: 2442 lượt xem

Mặc dù thời tiết đang rét đậm rét hại, bà con nông dân trên địa bàn xã Mỹ Lương vẫn tập trung ra đồng chăm sóc lúa chiêm xuân, với quyết tâm giành một mùa vụ thắng lợi.

Vụ chiêm xuân năm nay xã Mỹ Lương gieo cấy gần 282,8 ha đạt 101% KH và 105,3% so cùng kỳ, trong đó diện tích lúa lai 130 ha, lúa chất lượng cao gần 110,8 ha  phấn đấu năng xuất ước đạt 52,8 tạ/ha.


Bà con nông dân xã Mỹ Lương ra đồng bón puán, và chăm sóc lúa

Nhờ chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất và gieo cấy đúng khung lịch thời vụ nên đến thời điểm này các trà lúa xuân trên địa bàn huyện phát triển tốt, cây lúa đang trong giai đoạn bén rễ, hồi xanh đến đẻ nhánh. Do đó bà con nông dân ra đồng tỉa dặm lại những diện tích lúa gieo sạ không đều hoặc những chỗ do chuột, ốc bưu vàng cắn phá cho đúng mật độ kỹ thuật; làm cỏ, dẫn nước vào chân ruộng để bón thúc các loại phân bón đợt 1 chống rét giúp cây lúa nhanh phục hồi đẻ nhánh khỏe; đồng thời áp dụng các biện pháp thủ công, thuốc sinh học để diệt chuột và diệt ốc bươu vàng bảo vệ cây lúa; thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh mới phát sinh để có biện pháp xử lý kịp thời theo nguyên tắc 04 đúng, tạo mọi điều kiện cho cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, đảm bảo năng suất cuối vụ.

Cùng với đó, Ban chỉ đạo sản xuất của xã đã phân công thành viên tăng cường kiểm tra đồng ruộng, nắm chắc tình hình nguồn nước tưới dưỡng cho lúa; hướng dẫn bà con nông dân kỹ thuật chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh trên lúa và cây trồng, nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao trên đơn vị diện tích../.

Hồng Vân ( Trung tâm VH,TT,DL và Truyền thông huyện Yên Lập)