Phát triển đảng viên ở Mỹ Lung
  • Cập nhật: 29/12/2022
  • Lượt xem: 837 lượt xem

Sau Đại hội Đảng bộ xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ xã kết nạp được 15 đảng viên, đạt 60% mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Đạt được kết quả đó, những năm qua, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên ở địa phương.


Cán bộ, đảng viên xã Mỹ Lung thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, giúp đỡ quần chúng ưu tú rèn luyện, phấn đấu để được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đảng bộ xã hiện có 274 đảng viên, sinh hoạt tại 18 chi bộ. Xác định công tác phát triển đảng viên là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi bộ, coi đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng cuối năm, trong đó ưu tiên phát triển lực lượng trẻ, đảng viên nữ, dân quân tự vệ, dự bị động viên. Đẩy mạnh bồi dưỡng về nghiệp vụ, quy trình, thủ tục và các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới cho đội ngũ bí thư và cấp ủy các chi bộ.

Cùng với đó, Đảng ủy xã tăng cường các đồng chí trong Ban Chấp hành trực tiếp tham gia sinh hoạt chi bộ tại nơi cư trú và những địa bàn khó khăn để kịp thời nắm bắt, giải quyết những vướng mắc trong phát triển đảng viên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, quần chúng nhân dân thông qua phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp đối tượng cảm tình Đảng hiểu rõ hơn về Đảng, tự nguyện xin gia nhập hàng ngũ của Đảng, không ngừng phấn đấu, gương mẫu về mọi mặt. Phân công đảng viên chính thức thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo điều kiện giúp đỡ quần chúng ưu tú có lý tưởng, nguyện vọng phấn đấu vào Đảng. Nhờ vậy, chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới hàng năm của xã đều đạt kế hoạch đề ra.

Đồng chí Trần Văn Khoa - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: Đảng ủy xã chỉ đạo chính quyền, các tổ chức chính trị- xã hội phát động các phong trào thi đua qua đó phát hiện, lựa chọn những quần chúng ưu tú, phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng quần chúng rèn luyện, tạo nguồn kết nạp đảng. Năm 2022, Đảng bộ xã kết nạp được năm đảng viên mới, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Là một trong những chi bộ làm tốt công tác phát triển đảng viên, Chi bộ khu 9 hiện có 19 đảng viên. Đồng chí Sa Đình Môn - Bí thư Chi bộ cho biết: Để quần chúng hiểu và phấn đấu vào Đảng, các đảng viên làm tốt việc nêu gương, tích cực đi đầu trong mọi phần việc, hoạt động tại địa phương. Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể tích cực phát động các phong trào thi đua, qua đó phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng. Nhờ đó, Chi bộ bình quân kết nạp được 1-2 đảng viên mới trong một nhiệm kỳ. Đảng viên mới kết nạp đều là những người trẻ, tích cực trong các phong trào, hoạt động của khu.

Để nâng cao chất lượng và số lượng đội ngũ đảng viên, Đảng bộ xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, lý tưởng, bồi dưỡng lòng yêu nước, đặc biệt chú trọng đến thế hệ trẻ; yêu cầu các chi bộ chỉ đạo các đoàn thể ở khu dân cư thường xuyên nắm bắt tình hình, tích cực tạo nguồn kết nạp đảng viên, chú trọng đối tượng thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, học xong THPT, cao đẳng, đại học trở về địa phương... tiến tới mục tiêu đến năm 2025, kết nạp mỗi năm ít nhất năm đảng viên mới. Trong thực hiện mục tiêu kết nạp đảng viên, Đảng ủy xã luôn xác định không vì chạy theo số lượng mà xem nhẹ chất lượng nguồn đảng viên. Các đảng viên mới phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí và phải tiên phong gương mẫu trong các phong trào, hoạt động để quần chúng noi theo.

Nguồn: Báo Phú Thọ