QĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2018 huyện Yên Lập
  • Cập nhật: 03/01/2018
  • Lượt xem: 41004 lượt xem

Ngày 29/12/2017, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 3777/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ