Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tuyên truyền về chính sách giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động năm 2022
  • Cập nhật: 18/05/2022
  • Lượt xem: 2089 lượt xem

Ngày 18/5, tại Trung tâm Hội nghị huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, phối hợp với UBND huyện Yên Lập, tổ chức hội nghị tuyên truyền về chính sách giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động, cung - cầu lao động năm 2022, cho hơn 200 cán bộ, chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; lãnh đạo, cán bộ, cộng tác viên Lao động - Thương binh và Xã hội, trưởng khu hành chính của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tới dự có đồng chí Đinh Hải Nam - Ủy viên BTV Huyện ủy, PCT UBND huyện.


Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu được triển khai một số điểm mới trong Luật đưa người Việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; hướng dẫn điều tra, thu thập thông tin cung - cầu lao động năm 2022. Qua hội nghị giúp cho các đồng chí nắm được các chính sách mới của nhà nước về công tác giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động, phương pháp điều tra thông tin cung - cầu lao động, đồng thời là những tuyên truyền viên tích cực giúp người dân hiểu được các chính sách mới của nhà nước về lao động, giải quyết việc làm, tham gia tích cực vào thị trường xuất khẩu lao động, góp phần vào công cuộc giảm nghèo, nâng cao đời sống  cho người dân./. 

          

Bích Thọ - Vũ Trịnh( Trung tâm VH, TT, DL và TT Yên Lập)