Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí từ 0 giờ ngày 3/5
  • Cập nhật: 02/05/2021
  • Lượt xem: 5657 lượt xem

Chủ tịch UBND huyện vừa có Công điện số 1/CĐ-CT ngày 02/5/2021 về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, siết chặt việc quản lý, kiểm tra, giám sát đối với các trường hợp cách ly y tế, tự theo dõi sức khỏe tại nhà; người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách khi đi ra ngoài và tại nơi công cộng; tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí hoặc có tiếp xúc gần kể từ 0 giờ ngày 03/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Công điện nêu rõ: Thực hiện Công điện số 01/CĐ-CT ngày 02/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của huyện yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp xã: Khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quản lý, đặc biệt là phát huy vai trò của trưởng khu dân cư, tổ COVID-19 cộng đồng thực hiện quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với các trường hợp cách ly y tế, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi cư trú; bảo đảm tuân thủ đúng quy trình, thời gian theo quy định (14 ngày), thường xuyên kiểm tra, cập nhật tình hình sức khỏe, hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Xử lý nghiêm khắc đối với các trường hợp vi phạm quy định về cách ly y tế.

Chỉ đạo Đài Truyền thanh tăng cường tuyên truyền các thông điệp, hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh, cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú, tự theo dõi sức khỏe,… nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân trong chung tay phòng, chống dịch.

2. Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai, thực hiện các biện pháp để chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh, cụ thể:

- Người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách khi đi ra ngoài và tại nơi công cộng.

- Hạn chế tổ chức các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết; có biện pháp kiểm soát người từ vùng có dịch đến địa bàn; tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội, hoạt động văn hoá, hội thao, giải trí tại các địa điểm công cộng; vận động, đề nghị người dân tổ chức việc hiếu, việc hỉ gọn nhẹ, đảm bảo các nguyên tắc về phòng chống dịch bệnh.

- Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí hoặc có tiếp xúc gần như: quán karaoke, quán bar, các cơ sở mát-xa, thẩm mỹ, vật lý trị liệu, quán internet, quán điện tử,… Thời gian thực hiện kể từ 0 giờ 00’ ngày 03/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.

3. Công an huyện chỉ đạo công an các xã, thị trấn: Tiếp tục duy trì, tăng cường hoạt động của các Tổ tuần tra, thường xuyên nhắc nhở, xử lý theo quy định đối với các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch như không đeo khẩu trang, tụ tập đông người,...

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo để nghiên cứu, kịp thời đề xuất phương án học, tổ chức thi của học sinh năm học 2020 - 2021 bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tế; theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến dịch bệnh để chỉ đạo kịp thời, nhất là đối với học sinh cuối cấp.

5. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế tuyến huyện, Trạm Y tế các xã, thị trấn:

- Cập nhật, thông báo tất cả những trường hợp kết thúc cách ly y tế tập trung chuyển về địa phương tự theo dõi sức khỏe tới Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 cấp huyện, cấp xã.

- Hướng dẫn người dân và gia đình thực hiện các biện pháp cách ly y tế tại nhà, tự theo dõi sức khỏe theo quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 của huyện.

- Phối hợp với chính quyền các cấp tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động cách ly tại nhà, nơi cư trú và tự theo dõi sức khỏe trên địa bàn. Đảm bảo việc lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy trình, đúng kỹ thuật chuyên môn.

6. Phòng Văn hóa và Thông tin; Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện tăng cường đăng tải, phát sóng các thông điệp, hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh, cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú, các quy định tự theo dõi sức khỏe.. để người dân biết, nâng cao ý thức và trách nhiệm trong chung tay phòng, chống dịch.

7. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp chính quyền các cấp vận động nhân dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh; nghiêm túc thực hiện việc cách ly, giám sát y tế, phát hiện kịp thời các trường hợp nghi nhiễm; phát động toàn dân nâng cao ý thức và tăng cường các hoạt động tự bảo vệ sức khỏe./.

Ban Biên tập