Tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng
  • Cập nhật: 20/07/2021
  • Lượt xem: 26761 lượt xem

Ngày 16/7/2021 Chủ tịch UBND huyện ban hành Văn bản số 1021/UBND-KL về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Thời gian qua, tình trạng nắng nóng gay gắt liên tục xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, tại huyện Yên Lập nhiệt độ phổ biến từ 35 - 370C. Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia các đợt nóng còn tiếp tục kéo dài; đặc biệt là bắt đầu thời kỳ gió phơn (gió Lào), nhiều khu rừng trên địa bàn huyện đang ở cấp cảnh báo cháy rừng cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm), nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao.

Để chủ động các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) có hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung:

Tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp.

Chủ động kiểm tra các công trình, phương án PCCCR, tu sửa đường băng cản lửa; giám sát, đôn đốc việc thực hiện công tác PCCCR của các xã, thị trấn, Công ty Lâm nghiệp Yên Lập và các chủ rừng; đảm bảo phương châm 4 tại chỗ. Phối hợp với các lực lượng (Công an, Quân sự …) chuẩn bị đầy đủ lực lượng, trang thiết bị PCCCR đảm bảo ứng cứu, xử lý có hiệu quả các tình huống cháy rừng xảy ra.

Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy rừng, Đài Khí tượng thủy văn; xác định cụ thể các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng, thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng, các bản tin dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng đối với các khu vực trên địa bàn huyện.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của khí hậu, thời tiết, cảnh báo các nguy cơ cháy rừng trên địa bàn huyện. Tổ chức lực lượng thường trực 24/24 giờ trong những ngày nắng nóng, nhằm phát hiện và xử lý kịp thời sự cố xảy ra.

Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng để hỗ trợ, ứng cứu kịp thời khi có yêu cầu.

Tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo, dự báo nguy cơ xảy ra cháy rừng trong những ngày thời tiết khô hanh, nắng nóng kéo dài tới các chủ rừng trên địa bàn; vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, phát hiện sớm và tổ chức chữa cháy kịp thời theo phương châm 4 tại chỗ.

Thường xuyên và đưa tin kịp thời về diễn biến thời tiết, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; tăng cường thời lượng tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt công tác PCCCR trong những ngày nắng nóng.

Các ban, ngành đoàn thể cấp xã thường xuyên tuyên truyền các nguy cơ, các biện pháp PCCCR trên các phương tiện Đài truyền thanh cơ sở nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức, các nhân trong công tác PCCCR. Yêu cầu các khu dân cư, các chủ rừng, tổ bảo vệ rừng ở cơ sở ứng trực 24/24 giờ tại các chốt/trạm; khẩn trương rà soát, kiểm tra lại lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư để thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”.

Đối với các khu rừng tự nhiên, trọng điểm và các khu rừng nguy cơ xảy ra cháy cao, chủ động bố trí lực lượng chốt chặn, tuần tra canh gác, kiểm soát người ra vào rừng, ngăn chặn các hành vi đưa lửa vào rừng, xử lý nghiêm hành vi vi phạm phá rừng, đốt rừng trái phép; kịp thời huy động lực lượng tham gia chữa cháy rừng, không để xảy ra cháy lớn.

Chuẩn bị phương án sẵn sàng di dời các khu dân cư gần rừng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước khi xảy ra cháy rừng.

Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, người dân nâng cao ý thức, chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về công tác bảo vệ rừng, PCCCR; chỉ đạo đoàn viên, hội viên chủ động giám sát, phát hiện, tố giác các hành vi xâm hại rừng; tích cực tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng tại đơn vị, cơ sở.

Ban biên tập