Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở sản xuất CN-TTCN trên địa bàn
  • Cập nhật: 17/12/2021
  • Lượt xem: 4662 lượt xem

Trên địa bàn huyện hiện nay đã xảy ra lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh (xã Lương Sơn). Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 lây lan; đồng thời đảm bảo sản xuất, lưu thông, cung ứng hàng hóa trên thị trường. Ngày 16/12/2021, UBND huyện ban hành Văn bản số 2041/UBND-KT&HT về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở sản xuất CN-TTCN trên địa bàn

Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh

- Thực hiện phun khử trùng, tiêu độc tại cơ sở sản xuất và trên các phương tiện vận chuyển; thực hiện việc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho cán bộ, công nhân viên và khách hàng trước khi vào nhà máy, cơ sở; tổ chức, quản lý chặt chẽ việc đưa đón người lao động (nếu có) đến nơi làm việc; nghiêm túc thực hiện việc khai báo y tế, bảo đảm ngăn ngừa rủi ro lây nhiễm dịch bệnh, bố trí đầy đủ vật tư y tế phòng, chống dịch với phương châm thích ứng linh hoạt, đồng thời bảo đảm an toàn phòng chống dịch.

- Duy trì ổn định sản xuất, chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu và hướng dẫn của Ngành Y tế, giảm mức độ tập trung người lao động, bố trí nhân lực hợp lý tại xưởng sản xuất cũng như ăn ca tại nhà ăn tập thể đảm bảo khoảng cách tiếp xúc.

- Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế của đơn vị, để tính toán xây dựng phương án sản xuất theo phương châm 3 tại chỗ, hoặc một cung đường hai điểm đến để duy trì sản xuất nếu điều kiện dịch bệnh có diễn biến xấu hơn nữa.

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp và công trình công cộng

- Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, yêu cầu các đơn vị sản xuất kinh doanh thực hiện đúng các quy định về phòng chống Covid-19 theo nội dung trên; đồng thời tích cực tuyên truyền, nhắc nhở trên hệ thống loa truyền thanh xã, thị trấn đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

- Tăng cường chỉ đạo cập nhật trạng thái trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng và các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp lên Bản đồ chung sống an toàn Covid-19. Tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp, siêu thị, chợ, nhà hàng triển khai đăng ký điểm khai báo y tế và dán công khai mã QR-Code của cơ sở.

Các cơ quan liên quan

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp xử lý vi phạm trong công tác phòng chống dịch Covid-19 của các cơ quan, đơn vị, các Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

- Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện tăng cường tuyên truyền, cập nhật thông tin trên Trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh của huyện.

Ban Biên tập