Tập trung phát triển hạ tầng giao thông giai đoạn 2021-2025
  • Cập nhật: 21/09/2021
  • Lượt xem: 5875 lượt xem

Với cách làm sáng tạo và vận dụng linh hoạt các cơ chế chính sách, huyện Yên Lập đã tập trung cải tạo nâng cấp, xây dựng mới các công trình, dự án hạ tầng giao thông... góp phần mở rộng không gian đô thị, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, phục vụ mục tiêu phát triển.Yên Lập tập trung cải tạo nâng cấp, xây dựng mới các công trình, dự án

 hạ tầng giao thông... góp phần mở rộng không gian đô thị.

 

Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025, huyện tập trung thực hiện 2 dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Xuân An - Trung Sơn kết nối hồ ngòi Giành; đường giao thông liên kết vùng kết nối ĐT 321B- QL70B - IC11 - Khu du lịch Ao Giời, Suối Tiên và Đền Mẫu Âu Cơ, huyện Hạ Hòa (đường tỉnh 321D mới).

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư đối với dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 313G huyện Tân Sơn (đoạn QL32 đi QL70B huyện Yên Lập và đường nối QL70B đi tỉnh lộ 313D, phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng dụng trong giai đoạn 2021 - 2025. Qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

(nguồn baophutho.vn)