Thị trấn Yên Lập thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở
  • Cập nhật: 06/09/2021
  • Lượt xem: 9827 lượt xem

Thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập có diện tích hơn 1.300ha với gần 8.300 nhân khẩu, trong đó gần 60% là đồng bào dân tộc Mường. Những năm qua, nhờ thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở đã tạo được niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hệ thống chính trị được củng cố, đời sống kinh tế của người dân được nâng cao, diện mạo thị trấn Yên Lập ngày càng khởi sắc.


Khuôn viên, tường rào, sân bóng chuyền hơi được người dân khu Tân An 2 đóng góp thực hiện, tạo nơi sinh hoạt cộng đồng cho người dân.

Để việc thực hiện dân chủ ở cơ sở đi vào nền nếp, Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ thị trấn Yên Lập đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền triển khai nhiều giải pháp để phát huy được hiệu quả trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Với phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, Ban Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong thị trấn để triển khai các nội dung thực hiện dân chủ theo kế hoạch đề ra. Những nội dung công khai để nhân dân biết các chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lợi ích trực tiếp của người dân như kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội hàng năm; dự toán, quyết toán ngân sách của xã; kế hoạch sử dụng đất đai, phương án điều chỉnh quy hoạch; kế hoạch, phương án dồn đổi, tích tụ, tập trung đất đai; các dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn, các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng; các chính sách hỗ trợ, vay vốn phát triển sản xuất… 

Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính theo chế độ “Một cửa”, “Một cửa liên thông”. Đảng ủy, chính quyền thị trấn thực hiện việc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân theo quy định. Từ năm 2016 đến nay, có hơn 600 đại biểu tham gia các hội nghị đối thoại trực tiếp, những ý kiến, kiến nghị được trả lời thỏa đáng tại hội nghị và tổng hợp thành văn bản gửi đến các chi bộ, khu dân cư để các đảng viên, nhân dân hiểu rõ.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, MTTQ và các tổ chức đoàn thể luôn giữ vai trò đại diện của nhân dân, tích cực giám sát và phản biện xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân phát huy quyền làm chủ trong các chương trình phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Người dân thị trấn được bàn, tham gia ý kiến về các khoản đóng góp tự nguyện ủng hộ xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng hương ước; giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026...

Thực hiện dân chủ ở cơ sở còn được thể hiện qua việc nhân dân thị trấn Yên Lập trực tiếp thực hiện giám sát. Ban thanh tra nhân dân đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc giám sát các hoạt động của chính quyền trong thực hiện điều hành, quản lý ở địa phương. Ban giám sát đầu tư cộng đồng thực hiện tốt công tác giám sát cộng đồng đối với các công trình, dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn. Từ đó, đã tạo niềm tin của nhân dân, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thị trấn tranh thủ được các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng, phối hợp với các ngành chức năng của huyện thực hiện tốt giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình, dự án.

Thực hiện dân chủ ở cơ sở đã tạo niềm tin, để nhân dân tích cực đóng góp xây dựng khuôn viên, tường rào, mua sắm trang thiết bị cho nhà văn hóa, làm 11km điện “thắp sáng đường quê”, làm đường hoa tạo cảnh quan xanh- sạch- đẹp, góp phần tích cực vào việc đô thị hóa, phát triển kết cấu hạ tầng, giúp diện mạo thị trấn ngày càng khởi sắc.

Phùng Nam (nguồn baophutho.vn)