Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Yên Lập năm 2022
  • Cập nhật: 13/05/2022
  • Lượt xem: 1611 lượt xem

Ngày 13/5/2022, UBND huyện Yên Lập ra văn bản số 10/TB-HĐXT thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Yên Lập năm 2022.

Hội đồng xét tuyển thông báo thí sinh đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập năm 2022 (có danh sách kèm theo).

1. Hội đồng xét tuyển đề nghị thí sinh trúng tuyển chuẩn bị hồ sơ để đối chiếu theo quy định; hồ sơ gồm có:

- Bằng tốt nghiệp; bảng điểm ghi kết quả học tập: Bản chính + 02 bản sao có công chứng.

- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có): Bản chính + 02 bản sao có công chứng.

- Chứng chỉ tin học, ngoại ngữ: Bản chính + 02 bản sao có công chứng.

- Phiếu lý lịch tư pháp số 1 (lấy tại Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ): Bản chính + 02 bản sao có công chứng.

- Sổ bảo hiểm xã hội hoặc bản ghi quá trình đóng bảo hiểm xã hội (nếu có): Bản chính + 02 bản sao có công chứng.

2. Thời gian, địa điểm đối chiếu và nộp hồ sơ

- Thời gian: Từ ngày 16/5/2022 đến ngày 13/6/2022.

- Địa điểm: Tại Phòng Nội vụ huyện Yên Lập.

Hội đồng xét tuyển thông báo để thí sinh biết và thực hiện theo đúng quy định./.

Ban Biên tập