Thông báo: Lịch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023
  • Cập nhật: 20/04/2022
  • Lượt xem: 3969 lượt xem

Ngày 19/4/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ ban hành Văn bản số 479/GD&ĐT-GDTrH về việc thông báo lịch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023, như sau: