Thông báo lùi thời gian nhận tác phẩm tham gia cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng huyện Yên Lập”
  • Cập nhật: 31/10/2021
  • Lượt xem: 3162 lượt xem

Ban Tổ chức cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng huyện Yên Lập” thông báo lùi thời gian nhận tác phẩm tham gia cuộc thi đến hết ngày 15/12/2021

Thực hiện Kế hoạch số 822/KH-UBND ngày 11/6/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập về tổ chức cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng huyện Yên Lập”; ngày 30/6/2021, Ban Tổ chức cuộc thi đã ban hành Văn bản số 915/TL-BTC về thông báo Thể lệ cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng huyện Yên Lập”. Trong đó quy định thời gian nhận tác phẩm được tính từ ngày 01/7/2021 và kết thúc ngày 31/10/2021.

Tuy nhiên, do tác động của dịch bệnh Covid- 19 ảnh hưởng đến việc tiếp cận thông tin tư liệu, điền dã thực tế và gửi bài dự thi. Với mong muốn cuộc thi nhận được sự quan tâm rộng rãi hơn nữa của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện tham gia, Ban Tổ chức thông báo lùi thời gian nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 15/12/2021 (tính theo dấu bưu điện).

Ban Tổ chức rất mong nhận dược sự quan tâm, hỗ trợ tuyên truyền cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng huyện Yên Lập” và thông báo lùi thời gian nhân tác phẩm dự thi đến các hội viên, các cá nhân, tổ chức trên địa bàn thông qua các hình thức tuyên truyền, vận động và đăng tải văn bản thông báo này trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, trong thời gian từ khi nhận được văn bản này đến hết ngày 15/12/ 2021.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Ông Phùng Duy Nam, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Yên Lập; số điện thoại: 0985.801.444. Email: phongvhttyenlap@gmail.com. 

Ban Tổ chức mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý cơ quan, đơn vị để cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng huyện Yên Lập” được tổ chức thành công tốt đẹp.

Văn bản chi tiết đính kèm: Thông báo lùi thời gian nhận tác phẩm dự thi

Thể lệ cuộc thi đính kèm: Thể lệ cuộc thi

Ban Biên tập