Thông báo: Mời chào hàng cạnh tranh về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá
  • Cập nhật: 14/06/2021
  • Lượt xem: 25312 lượt xem

Ngày 11/6/2021 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Yên Lập ban hành Thông báo số 04/TB-VPĐK Thông báo: Mời chào hàng cạnh tranh về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá

Ban biên tập