Thông báo: Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Yên Lập
  • Cập nhật: 09/01/2020
  • Lượt xem: 32591 lượt xem

Ngày 30/12/2019 UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 3462/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Yên Lập