Thông báo: Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng khuôn viên, xây dựng nhà văn hóa và các công trình phụ trợ nhà văn hóa khu Mít, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập
  • Cập nhật: 27/10/2022
  • Lượt xem: 2777 lượt xem

Ngày 27/10/2022, Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập ban hành Quyết định số 1591/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng khuôn viên, xây dựng nhà văn hóa và các công trình phụ trợ nhà văn hóa khu Mít, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập

Ban biên tập