Thông điệp An toàn giao thông của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh
  • Cập nhật: 27/01/2022
  • Lượt xem: 3408 lượt xem

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử xin giới thiệu Thông điệp An toàn giao thông của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh.

Ban Biên tập