Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 16/5/2021
  • Cập nhật: 16/05/2021
  • Lượt xem: 4334 lượt xem

Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 16/5/2021

1. Sáng 16/5/2021, Bộ Y tế cho biết, trong 12 giờ qua, Việt Nam ghi nhận  thêm 127 ca COVID-19 trong nước, đều ở khu vực đã cách ly, phong tỏa; trong đó, Bắc Giang ghi nhận 98 ca, Bắc Ninh 23 ca, Điện Biên 5 ca và Hòa Bình 1 ca. Trong ngày 15/5, có 01 ca tử vong mới do COVID-19 là bệnh nhân 89 tuổi có tiền sử bệnh nền tăng huyết áp, đái tháo đường và xẹp đốt sống lưng.

2. Tại tỉnh Phú Thọ, tính từ ngày 27/4/2021 đến nay đã phát hiện 02 ca bệnh COVID-19 (BN3116, BN3622) là ca bệnh cộng đồng tại xã Kim Đức, Việt Trì. Các bệnh nhân đang được cách ly, theo dõi, điều trị, sức khỏe ổn định, chưa phát hiện triệu chứng bất thường.

Trong 2 ngày 15 và 16/5/2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành cách ly y tế tập trung để phòng, chống dịch COVID-19 đợt 3 và đợt 4 năm 2021. Theo đó, 12 trường hợp đã hoàn thành ít nhất 21 ngày cách ly liên tục, kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với người nhiễm SARS-CoV-2 có kết quả xét nghiệm ít nhất 2 lần âm tính với SARS-CoV-2 đã hoàn thành cách ly tập trung.

Đến sáng ngày 16/5/2021, trên địa bàn tỉnh có 515 F1, 8.653 F2 và 13.230 F3 đã được áp dụng các biện pháp cách ly y tế, theo dõi sức khỏe để phòng chống dịch COVID-19 (không tăng trong 12 giờ qua).

3. Để đảm bảo nhân lực Tổ bầu cử, cơ sở vật chất ở khu vực bỏ phiếu và đảm bảo thống nhất về cách thức, thời gian tổ chức bầu cử trong tình hình dịch COVID-19, ngày 10/5/2021, Sở Nội vụ đã ban hành Hướng dẫn số 453/HD-SNV hướng dẫn phương án triển khai tổ chức bầu cử trong tình hình phát sinh dịch COVID-19. Văn bản nêu rõ: Việc tổ chức bầu cử trong tình hình dịch COVID-19 được thực hiện như sau: 

* Đối với khu vực bỏ phiếu chưa có dịch

- Cùng với việc thông báo thời gian bỏ phiếu, nơi bỏ phiếu theo luật định; trước ngày bầu cử 10 ngày, Tổ bầu cử phải thường xuyên thông báo trên loa truyền thanh quy định thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế về phòng chống dịch; thông báo các quy định về tổ chức bỏ phiếu ở địa phương chưa có dịch được Sở Y tế quy định tại Kế hoạch số 1027/KH-SYT.

- Trong ngày bầu cử, Tổ bầu cử bố trí thành viên tổ phối hợp với nhân viên Trạm y tế hoặc nhân viên Tổ COVID-19 cộng đồng, hướng dẫn cử tri đeo khẩu trang khi vào khu vực bỏ phiếu; phát khẩu trang cho cử tri vào khu vực bỏ phiếu nếu chưa có khẩu trang. Tổ bầu cử tổ chức để cử tri nghiên cứu tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên, thực hiện bỏ phiếu theo đúng quy định phòng chống dịch của Sở Y tế Phú Thọ. 

* Đối với khu vực bỏ phiếu thực hiện giãn cách xã hội

- Chậm nhất trước ngày bầu cử 10 ngày (đối với khu vực đã giãn cách xã hội) hoặc ngay sau khi có quyết định giãn cách (đối với khu vực phát sinh giãn cách mới), Tổ bầu cử phải thường xuyên thông báo trên loa truyền thanh về các quy định tổ chức bỏ phiếu ở địa phương thực hiện giãn cách xã hội được quy định tại Kế hoạch 1027/KH-SYT của Sở Y tế Phú Thọ.

- Tổ bầu cử chủ động xây dựng phương án chia nhỏ thành từng cụm dân cư đi bỏ phiếu và theo từng khung thời gian cụ thể; thường xuyên thông báo trên loa truyền thanh để cử tri biết và thực hiện khi đi bỏ phiếu.

- Chậm nhất ngày 21/5/2021, Tổ bầu cử phối hợp với nhân viên Trạm y tế hoàn thành việc sắp xếp, bố trí bàn ghế trong phòng bầu cử, tiến hành khử khuẩn khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định của Sở Y tế Phú Thọ.

- Trong ngày bầu cử, Tổ bầu cử bố trí thành viên tổ phối hợp với nhân viên trạm y tế hoặc nhân viên Tổ COVID-19 cộng đồng, hướng dẫn cử tri đeo khẩu trang khi vào khu vực bỏ phiếu; phát khẩu trang cho cử tri chưa có khẩu trang; hướng dẫn cử tri thực hiện giãn cách trước khi bỏ phiếu, trong phòng bỏ phiếu và sau khi bỏ phiếu theo đúng quy định của Sở Y tế Phú Thọ.

* Đối với khu vực bỏ phiếu thực hiện cách ly

- Tổ chức bầu cử tập trung đối với cử tri không thuộc diện cách ly y tế.

+ Trong khu dân cư, cụm dân cư thực hiện cách ly y tế, các cử tri không thuộc diện phải cách ly tại nhà vẫn thực hiện việc bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu tập trung. Trường hợp cụm dân cư trong khu vực bỏ phiếu thực hiện cách ly, thì Tổ bầu cử bố trí hòm phiếu phụ, phân công bố trí một nhóm thành viên thực hiện bầu cử qua hòm phiếu phụ tại cụm dân cư cách ly và tổ chức bỏ phiếu tập trung tại 1 điểm bỏ phiếu trong khu vực cách ly.

+ Tại điểm bỏ phiếu tập trung thuộc khu vực cách ly, Tổ bầu cử  thực hiện việc tuyên truyền, tổ chức cử tri đi bỏ phiếu theo quy định như khu vực bỏ phiếu giãn cách xã hội.

- Tổ chức bầu cử đối với cử tri thuộc diện cách ly y tế tại nhà.

+ Căn cứ số lượng cử tri cách ly y tế tại nơi ở, trong ngày bầu cử, Tổ trưởng Tổ bầu cử bố trí số lượng hòm phiếu phụ; phân công, bố trí thành viên từng nhóm, số lượng nhóm thực hiện bầu cử cách ly qua hòm phiếu phụ tại nhà cử tri, phù hợp với yêu cầu số lượng cử tri đang cách ly.

+ Mỗi nhóm thực hiện bầu cử cách ly qua hòm phiếu phụ có 03 người, gồm 02 thành viên Tổ bầu cử và 01 nhân viên Trạm y tế hoặc nhân viên Tổ COVID-19 cộng đồng (bố trí người nắm vững chuyên môn về công tác phòng chống dịch COVID-19), có trách nhiệm mang phiếu bầu các cấp đã đóng dấu của Tổ bầu cử, hòm phiếu phụ, bút, thước kẻ đến nơi ở của cử tri đang cách ly; hướng dẫn cử tri bỏ phiếu và bỏ phiếu bầu cử.

+ Nhân viên của Trạm y tế hoặc nhân viên của Tổ COVID-19 cộng đồng có trách nhiệm kiểm tra, đảm bảo việc phòng hộ cá nhân của các thành viên trong nhóm; xử lý khử khuẩn phiếu bầu của cử tri, thẻ cử tri cũ (nếu có), hòm phiếu và phương tiện vận chuyển sau mỗi lần cử tri bỏ phiếu theo đúng quy định.

+ Thành viên Tổ bầu cử trong nhóm chuẩn bị sẵn thẻ cử tri đã ghi đủ thông tin cử tri trên thẻ, đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào thẻ; phát thẻ cho cử tri sau khi cử tri bỏ phiếu xong. Trường hợp cử tri đã nhận thẻ cử tri trước khi bị cách ly cũng được thực hiện việc phát bổ sung theo quy định này và thu lại thẻ cử tri cũ. 

- Tổ chức bầu cử đối với cử tri khu cách ly y tế tập trung.

+ Căn cứ số lượng cử tri cách ly y tế tập trung được Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến, Tổ trưởng Tổ bầu cử bố trí, phân công một nhóm thành viên thực hiện bầu cử cách ly qua hòm phiếu phụ tại khu cách ly tập trung, số lượng nhóm từ 4 đến 6 người, gồm Trưởng nhóm và các thành viên nhóm, trong đó có 01 nhân viên Trạm y tế hoặc nhân viên Tổ COVID-19 cộng đồng tham gia.

+ Chậm nhất ngày 20/5/2021, nhóm thành viên thực hiện bầu cử tại khu cách ly, phối hợp với nhân viên cơ sở cách ly bố trí địa điểm phòng bỏ phiếu để cử tri đi bỏ phiếu theo đúng quy định về cách ly y tế; chuẩn bị hòm phiếu phụ, danh sách cử tri, đủ số lượng phiếu bầu cử, bút, thước kẻ, thẻ cử tri đã được ghi đầy đủ thông tin của cử tri, đóng dấu “Đã bỏ phiếu”…đảm bảo để cử tri thực hiện việc bỏ phiếu theo đúng quy định về cách ly y tế.

+ Trưởng nhóm thành viên thực hiện bầu cử tại khu cách ly phân công cụ thể từng thành viên trong nhóm kiểm tra danh sách cử tri đi bỏ phiếu, hướng dẫn cử tri khi bỏ phiếu, phát thẻ cử tri được đóng dấu “Đã bỏ phiếu” sau khi cử tri bầu cử xong, thu lại thẻ cử tri cũ của cử tri (nếu có).

 + Nhân viên của Trạm y tế hoặc nhân viên của Tổ COVID-19 cộng đồng trong nhóm, có trách nhiệm kiểm tra, đảm bảo việc phòng hộ cá nhân của các thành viên trong nhóm; phối hợp với cơ sở cách ly tập trung xử lý khử khuẩn khu vực bỏ phiếu trước và trong ngày bầu cử, khử khuẩn phiếu bầu, thẻ cử tri, hòm phiếu, các trang thiết bị phục vụ bầu cử… trong quá trình tổ chức bầu cử và vận chuyển theo đúng quy định tại Kế hoạch 1027/KH-SYT của Sở Y tế Phú Thọ.

4. Đề nghị Nhân dân: Tuyệt đối không lơ là chủ quan, không hoang mang lo sợ, thực hiện nghiêm các yêu cầu, quy định về phòng, chống dịch. Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, không kỳ thị, xa lánh những người có liên đến vùng có dịch. Thực hiện nghiêm túc 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế.

* Đối với các hộ gia đình:

- Thực hiện các biện pháp dự phòng cá nhân gồm:

+ Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà.

+ Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay.

+ Hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết; không tụ tập đông người.

+ Không khạc, nhổ, vứt rác, khẩu trang bừa bãi; che miệng và mũi khi ho, hắt hơi.

- Vệ sinh nhà cửa, lau bề mặt, nền nhà, vật dụng bằng các chất tẩy rửa thông thường. Đặc biệt đối với vị trí có tiếp xúc thường xuyên như tay nắm cửa, công tắc điện... vệ sinh ít nhất 01 lần/ngày.

- Thu gom rác thải sinh hoạt hàng ngày và đổ đúng nơi quy định.

- Đảm bảo thông thoáng không khí trong nhà; thường xuyên mở cửa ra vào và cửa sổ.

- Liên hệ các cơ sở y tế để khai báo và được tư vấn, cập nhật tình hình sức khỏe qua ứng dụng khai báo y tế khi hộ gia đình có người già, người cao tuổi, người có bệnh nền, bệnh mãn tính có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế nếu sử dụng thiết bị di động thông minh.

- Kiểm tra thân nhiệt hằng ngày, thông báo kịp thời với cơ sở y tế các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Chủ động khai báo tạm trú, tạm vắng đối với khách đến lưu trú.

* Đối với các cá nhân sau khi hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phải thực hiện các nội dung sau:

- Phải được bàn giao giữa chính quyền cấp xã với cơ quan quản lý cơ sở cách ly tập trung. Sau đó được đưa, đón về nơi lưu trú tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 07 ngày kể từ ngày hoàn thành cách ly.

- Ký cam kết và thực hiện nghiêm việc tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho cơ quan y tế địa phương nơi lưu trú biết ngay khi trở về từ khu cách ly tập trung và khi có bất kì triệu chứng viêm đường hô hấp (ho, sốt, khó thở,…).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác quy định tại Văn bản số 1042/CV-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh về việc tuân thủ  định cách ly tế tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung./.

Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông