Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 29/10/2021
  • Cập nhật: 29/10/2021
  • Lượt xem: 1365 lượt xem

Sáng 29/10/2021, Bộ Y tế cho biết: Việt Nam lũy tích có 905.477 ca mắc COVID-19. Từ 18h00 ngày 28/10/2021 đến 18h00 ngày 29/10/2021, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 46 ca mắc COVID-19 mới.

Diễn biến tình hình dịch bệnh trong nước

Trong số các bệnh nhân nhiễm COVID-19, trong đó có  813.963 ca điều trị khỏi; 21.910 ca tử vong.Việt Nam hiện đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ về số ca mắc COVID-19; đứng thứ 152/223 quốc gia và vùng lãnh thổ về tỷ lệ số ca mắc/1 triệu dân (bình quân cứ 1 triệu người có 9.193 ca nhiễm). Các tỉnh, thành phố có số ca mắc cao nhất cả nước: Thành phố Hồ Chí Minh (429.082), Bình Dương (231.024), Đồng Nai (63.715), Long An (34.541)…

Tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh

Từ 18h00 ngày 28/10/2021 đến 06h00 ngày 29/10/2021, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 21 ca mắc mới COVID-19; trong đó, có 17 trường hợp là các trường hợp F1 đã được cách ly, theo dõi hoặc trong khu vực phong tỏa, cách ly đã được quản lý; 04 trường hợp mới phát hiện tại cộng đồng (02 trường hợp sàng lọc ho sốt tại Tiên Cát - Việt Trì; 02 trường hợp tại Vân Phú - Việt Trì). Cụ thể:

- Thành phố Việt Trì có 15 ca (xã Chu Hóa 02 ca; phường Tiên Cát 02 ca; phường Vân Phú 05 ca; phường Thọ Sơn 06 ca).

- Huyện Lâm Thao có 01 ca (thị trấn Hùng Sơn 01 ca).

- Huyện Phù Ninh có 05 ca (xã Phù Ninh 01 ca; xã Trị Quận 02 ca; xã Hạ Giáp 01 ca; xã An Đạo 01 ca).

Từ 06h00 đến 18h00 ngày 29/10/2021, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 25 ca mắc COVID-19 mới; trong đó, có 23 trường hợp là các trường hợp F1 đã được cách ly, theo dõi hoặc trong khu vực phong tỏa, cách ly đã được quản lý; 02 trường hợp mới phát hiện tại cộng đồng (01 trường hợp sàng lọc ho sốt tại Vân Cơ - Việt Trì; 01 trường hợp là công nhân Công ty điện tử Nam Sơn có địa chỉ lưu trú tại Điêu Lương - Cẩm Khê). Cụ thể:

- Thành phố Việt Trì có 18 ca (tại các phường: Thanh Miếu 01 ca, Vân Phú 01 ca, Minh Nông 01 ca, Vân Cơ 01 ca và các xã: Chu Hóa 07 ca, Hùng Lô 04 ca, Kim Đức 01 ca, Thụy Vân 02 ca).

- Huyện Lâm Thao có 05 ca (tại xã Bản Nguyên 03 ca, xã Thạch Sơn 01 ca; xã Xuân Lũng 01 ca).

- Huyện Cẩm Khê có 01 ca (tại xã Điêu Lương).

- Huyện Thanh Thủy có 01 ca (tại xã Đào Xá).

Như vậy, trong ngày 29/10/2021, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 46 ca mắc COVID-19 mới. Lũy tích toàn tỉnh kể từ ngày 14/10/2021 đến nay, ghi nhận 591 ca mắc COVID-19. Trong đó, Thành phố Việt Trì ghi nhận 365 ca (tại 21 xã, phường); thị xã Phú Thọ 14 ca (tại 02 xã); huyện Lâm Thao 121 ca (tại 11 xã, thị trấn); huyện Phù Ninh 78 ca (tại 09 xã, thị trấn); huyện Tam Nông 07 ca (tại 03 xã); huyện Cẩm Khê 02 ca (tại 02 xã); huyện Hạ Hòa 01 ca (tại 01 xã) và huyện Thanh Thủy 03 ca (tại 02 xã). Có 01 xã mới ghi nhận ca mắc mới COVID-19 (Điêu Lương - Cẩm Khê).

Toàn tỉnh hiện đang quản lý, theo dõi 6.687 F1 (trong đó: 274 trường hợp cách ly tập trung và 6.413 trường hợp cách ly tại nhà); có 24.660 F2; 28.048 F3 đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 phương pháp RT-PCR: Lũy tích toàn tỉnh đã thực hiện 187.232 mẫu xét nghiệm. Trong 24 giờ qua, toàn tỉnh thực hiện và trả kết quả cho 3.675 mẫu; phát hiện 46 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Trong ngày 29/10/2021, toàn tỉnh tổ chức tiêm 11.390 mũi vắc xin; 11.066 mũi thứ nhất, 324 mũi thứ hai. Không phát hiện trường hợp phản ứng thông thường và phản ứng nặng sau tiêm.

Lũy tích toàn tỉnh đã tiêm 800.516 mũi vắc xin phòng COVID-19; trong đó, có 703.064 người đã được tiêm ít nhất một mũi vắc xin phòng COVID-19 (tỷ lệ người dân trên 18 tuổi toàn tỉnh được tiêm ít nhất một mũi vắc xin phòng COVID-19 đạt 67,46%); có 97.452 người được tiêm đủ hai mũi vắc xin (tỷ lệ người dân trên 18 tuổi toàn tỉnh được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 đạt 9,3%).

Tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện

Tính đến 15h00 ngày 29/10/2021, huyện Yên Lập chưa phát hiện ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Tại Khu cách ly tập trung của huyện có thêm 05 trường hợp là công dân xã: Đồng Lạc, Thượng Long, Phúc Khánh, Xuân Viên tiếp xúc gần với F0 tại phân xưởng C, công ty JH Vina - KCN Phú Hà - Thị xã Phú Thọ; hiện tại có 07 trường hợp đang cách ly tại đây, sức khỏe bình thường. Luỹ tích có 32 trường hợp cách ly tại đây.

Tính từ ngày 15/7/2021 đến nay, tổng số trường hợp thuộc diện cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú là: 3.455 trường hợp; trong đó: Số trường hợp đã hoàn thành cách ly: 3.370 trường hợp. Số trường hợp đang cách ly tại nhà, nơi cư trú: 85 trường hợp (giảm 04 trường hợp so với ngày 28/10/2021), trong đó 21 trường hợp trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, 18 trường hợp trở về từ Hà Nội, 46 trường hợp tiếp xúc gần và trở về từ các vùng có dịch khác).

Lũy tích toàn huyện có 17.162 liều vắc xin phòng COVID-19 đã được tiêm, trong đó: 13.959 người được tiêm mũi thứ 1; 3.203 người được tiêm mũi thứ 2.

Đánh giá cấp độ dịch (theo Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định 4800/QĐ-BYT, ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế)

- Toàn tỉnh: Ở cấp độ 2 (số ca mắc mới xấp xỉ 8,3 ca/100.000 dân/tuần; 66,4% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vắc xin COVID-19).

- Cấp huyện:

+ Thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ và các huyện: Lâm Thao, Phù Ninh, Tam Nông, Thanh Thủy, Cẩm Khê và Hạ Hòa ở cấp độ 2.

+ 5 huyện còn lại ở cấp độ 1.

- Cấp xã:

+ Có 01 xã ở cấp độ 4 (xã Chu Hóa - thành phố Việt Trì).

+ Có 06 đơn vị cấp xã ở cấp độ 3 (các phường: Thọ Sơn, Vân Cơ và xã Thụy Vân - thành phố Việt Trì; thị trấn Hùng Sơn và các xã: Tiên Kiên, Thạch Sơn - huyện Lâm Thao).

+ Có 33 đơn vị cấp xã ở cấp độ 2 (các phường: Bạch Hạc, Gia Cẩm, Dữu Lâu, Thanh Miếu, Tiên Cát, Vân Phú, Minh Phương, Tân Dân và các xã: Thanh Đình, Hy Cương, Kim Đức, Hùng Lô, Sông Lô, Trưng Vương - thành phố Việt Trì; các xã: Phú Hộ, Thanh Minh - thị xã Phú Thọ; thị trấn Lâm Thao và các xã: Cao Xá, Sơn Vi, Phùng Nguyên, Xuân Lũng, Vĩnh Lại - huyện Lâm Thao; thị trấn Phong Châu và các xã: Trị Quận, Hạ Giáp, Phú Lộc, An Đạo, Phù Ninh - huyện Phù Ninh; xã Bắc Sơn, Vạn Xuân - huyện Tam Nông; xã Đại Phạm - huyện Hạ Hòa); xã Đào Xá - huyện Thanh Thủy; xã Điêu Lương - huyện Cẩm Khê.

+ 185 đơn vị cấp xã còn lại ở cấp độ 1.

Đề nghị Nhân dân

Trước tình hình diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đề nghị Nhân dân:

* Đối với các trường hợp ca bệnh F0 điều trị tại nhà và các trường hợp F1 cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú, đề nghị tuân thủ nghiêm các hướng dẫn của ngành Y tế.

* Đối với các trường hợp có tiếp xúc, liên quan đến các ca bệnh COVID-19:

- Không di chuyển khỏi nơi hiện đang cư trú, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh; chủ động cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú.

- Khẩn trương liên hệ ngay với Trạm Y tế gần nhất, hoặc Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 của xã/phường/thị trấn; tổ COVID cộng đồng ở nơi lưu trú để khai báo y tế, được tư vấn, hỗ trợ và được áp dụng các biện pháp dự phòng phù hợp theo quy định.

- Trong trường hợp ở nhà phát hiện bất kỳ 02 trong các triệu chứng: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người - mệt mỏi - ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác: không đến ngay cơ sở y tế và gọi điện đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, điện thoại: 0962.956.316 hoặc Sở Y tế, điện thoại: 1800 9275 để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

- Khai báo y tế trực tuyến qua ứng dụng phòng, chống dịch COVID-19 Quốc gia (PC-COVID) và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe trên các ứng dụng này.

* Đề nghị Nhân dân chấp hành tốt các quy định phòng, chống dịch; chấp hành sự hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch tại địa phương; bình tĩnh, chủ động, không chủ quan lơ là, không hoang mang, lo lắng; không kỳ thị, xa lánh những người có liên quan đến vùng có dịch; không tích trữ lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu để đảm bảo ổn định tình hình trên địa bàn tỉnh.

- Tải ứng dụng PC-COVID, khai báo y tế trước khi đi tiêm phòng COVID-19; đi tiêm phòng theo đúng lịch hẹn; tuân thủ 5K trong quá trình tiêm; thực hiện theo đúng hướng dẫn của cán bộ y tế tại cơ sở tiêm chủng; đặc biệt là chú ý giãn cách tại cơ sở tiêm chủng để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh.  

- Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, tiếp tục ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19; ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” để chung tay hỗ trợ các em học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh các thiết bị và điều kiện phục vụ việc học trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang còn diễn biến phức tạp.

- Chủ động phối hợp cung cấp thông tin cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp khi phát hiện các trường hợp nghi vấn hoặc không chấp hành nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch để xử lý kịp thời; hạn chế việc dịch bệnh phát sinh trong cộng đồng.

Ban Biên tập