Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone
  • Cập nhật: 21/07/2021
  • Lượt xem: 5755 lượt xem

Ngày 20/07/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ ban hành Văn bản số 545/STTTT-TTBCXB về việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone. Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan báo chí của tỉnh; UBND các huyện, thành, thị quan tâm phối hợp chỉ đạo đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone

Thực hiện đăng tải hướng dẫn cài đặt Bluezone trên trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý có sử dụng điện thoại thông minh thực hiện cài đặt Bluezone và vận động người thân cùng thực hiện.

Hướng dẫn cài đặt tại trụ sở cơ quan, đơn vị, điểm đông người, trên các kênh wifi công cộng, bến tàu xe, phương tiện giao thông vận tải công cộng để đông đảo người dân biết, cài đặt và sử sụng Bluezone. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Bluezone bằng các hình thức trực quan, cụ thể, dễ hiểu, dễ tiếp cận và dễ thực hiện để người dân biết và thực hiện. Cử người ghi nhận các hoạt động ra vào trụ sở, yêu cầu mọi người đến làm việc cài đặt và sử dụng Bluezone.

 UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn sử dụng Bluezone đối với cơ sở giáo dục và người dân trên địa bàn. Phối hợp với UBMTTQ, các tổ chức chính trị xã hội trong  triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, sử dụng Bluezone.

Chỉ đạo hệ thống đài truyền thanh cấp huyện và cấp xã đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng Bluezone.

Phối hợp với ngành Y tế để triển khai hướng dẫn, quét mã QR tại các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 nói chung và cài đặt Bluezone nói riêng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân, tự giác, chủ động phối hợp cùng với chính quyền các cấp triển khai thực hiện.
 

Ban biên tập