Triển khai phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa
  • Cập nhật: 31/08/2021
  • Lượt xem: 5295 lượt xem

Ngày 27/8/2021, Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ ra Thông báo số 1812/SGTVT-QLVT,PT&NL về triển khai phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa.

Nội dung chính như sau:

Từ 18 giờ 00 phút ngày 26/8/2021, Hệ thống cấp Giấy chứng nhận cho phương tiện vận tải hàng hóa theo mã QR Code tại địa chỉ https://luongxanh.drvn.gov.vn không tiếp nhật đăng ký và cập nhật thông tin.

Sau ngày 26/8/2021, để đăng ký mới Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa, cập nhật thông tin, các đơn vị vận tải hàng hóa bằng ô tô truy cập địa chỉ https://vantai.drvn.gov.vn và thực hiện theo hướng dẫn.Việc cấp mã QR code cho phương tiện vận tải hàng hóa bằng ô tô được thực hiện tự động (không cần phê duyệt của các Sở Giao thông vận tải). Sau khi nhận mã QR code, các đơn vị vận tải tự in và dán lên xe; yêu cầu việc đăng ký không được thông qua “dịch vụ cò mồi” dẫn đến tiêu cực.

Phòng Kinh tế - Hạ tầng