Triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
  • Cập nhật: 14/12/2021
  • Lượt xem: 5966 lượt xem

Ngày 07/12/2021, UBND tỉnh ban hành văn bản số 5685/UBND-KTN về việc tăng cường chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Theo đó, để thực hiện tốt Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị và các đơn vị có liên quan: Tập trung phổ biến, quán triệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch tại Chỉ thị nêu trên của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Sở Nông nghiệp và PTNT:

Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan liên quan: Khẩn trương kiểm tra, giám sát và đánh giá đúng thực trạng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp cụ thể phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi cùng với Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2022, đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Trước mắt, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các ổ dịch trên địa bàn tỉnh, nhất là các huyện Thanh Ba, Lâm Thao, không để phát sinh ổ dịch mới. Tổ chức xử lý, tiêu hủy động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, chết; phun thuốc khử trùng, tiêu độc (bằng vôi bột, hóa chất…); chủ động sử dụng hóa chất khử trùng từ nguồn dữ trữ của tỉnh cấp cho UBND huyện Lâm Thao để thực hiện khử trùng, khoanh vùng ổ dịch;

- Đề xuất, báo cáo UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, bệnh động vật theo quy định;

 - Chỉ đạo thành lập các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh ở các địa phương; hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng biện pháp chăn nuôi an toàn; đề xuất kế hoạch tái đàn, phát triển chăn nuôi lợn phù hợp, hiệu quả. Kịp thời cảnh báo và chỉ đạo, hướng dẫn các biện pháp xử lý các ổ dịch ngay từ khi mới phát sinh, không để lây lan ra diện rộng;

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động chăn nuôi lợn; nhất là buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn và các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhất là lưu thông lợn giống trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật;

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao năng lực hệ thống cơ quan chuyên ngành thú y (tại Kế hoạch số 3944/KH-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh); trong đó, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thú y tại tuyến huyện, tuyến xã, khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác giám sát, báo cáo tình hình dịch bệnh.

Công an tỉnh, Cục quản lý thị trường tỉnh (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh): Tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về chăn nuôi, nhất là các hành vi vận chuyển, kinh doanh, giết mổ lợn, các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ: Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT đy mạnh thông tin, tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, diễn biến tình hình dịch bệnh, nguy cơ lây lan và các biện pháp chăn nuôi an toàn để người dân không hoang mang, chủ động thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnhbảo vệ sản xuất.

UBND các huyện, thành, thị:

Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá thực trạng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn quản lý; kịp thời có kế hoạch chỉ đạo, quyết liệt triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường xuyên theo dõi, đôn đốc đến từng hộ chăn nuôi lợn nhằm phát hiện sớm và triển khai các biện pháp xử lý các ổ dịch phát sinh;

Chủ động bố trí kinh phí để tổ chức xử lý kịp thời các ổ dịch phát sinh; chủ động rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để tổ chức phòng chống dịch, bệnh động vật theo quy định;

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, qua nhiều kênh thông tin (nhất là hệ thống truyền thanh cơ sở) về tính chất nguy hiểm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, diễn biến dịch bệnh, nguy cơ lây lan trên địa bàn quản lý và các biện pháp phòng, chống dịch... tránh tâm lý chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch bệnh;

Chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh vận chuyển lợn và sản phẩm lợn trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu không có biện pháp chỉ đạo kịp thời để dịch bệnh lây lan rộng trên địa bàn quản lý.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp: Tăng cường tuyên truyền vận động các đoàn viên, hội viên, cộng đồng dân cư thực hiện tốt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi; giám sát, phát hiện và tố giác các trường hợp giấu dịch, bán chạy, vứt xác động vật chết ra môi trường; buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ốm, chết, nghi mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Ban biên tập