Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2022
  • Cập nhật: 14/04/2022
  • Lượt xem: 1942 lượt xem

Ngày 11/4, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp cho gần 80 đoàn viên ưu tú của các chi đảng bộ trên địa bàn huyện.


Trong thời gian 3 ngày, các học viên được truyền đạt 5 chuyên đề gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra các học viên còn được bồi dưỡng chuyên đề về “Hội nhập kinh tế quốc tế” và được thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của huyện nhà thời gian qua; cập nhật tình hình thời sự thế giới, trong nước, trên địa bàn tỉnh.

Lớp học giúp các học viên trang bị những kiến thức cơ bản về cương lĩnh của Đảng, về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam; từ đó, xác định động cơ phấn đấu vào Đảng một cách đúng đắn, xây dựng phương hướng công tác, học tập rèn luyện, lao động sản xuất, gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia nhiệt tình các phong trào của địa phương trên mọi lĩnh vực để sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học, các học viên được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2022.

Hồng Vân ( Trung tâm VH,TT,DL và Truyền thông)