Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Phú Thọ tuyên truyền luật bầu cử tại xã Mỹ Lương và xã Mỹ Lung
  • Cập nhật: 08/04/2021
  • Lượt xem: 7258 lượt xem

Ngày 7/4, Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Phú Thọ phối hợp với phòng Tư pháp huyện Yên Lập tổ chức tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội dồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại xã Mỹ Lương và xã Mỹ Lung huyện Yên Lập.


Toàn cảnh buổi tuyên truyền luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại xã Mỹ Lương

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Phú Thọ đã truyền đạt tới thành viên tổ bầu cử của hai xã Mỹ Lương và xã Mỹ Lung,  một số quy định chung về Bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 như: Ý nghĩa của cuộc bầu cử, những nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, cách tính tuổi công dân để ghi tên vào danh sách cử tri, quyền bầu cử, quyền ứng cử, tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, các bước hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, ngày bầu cử được quy định như thế nào... Luật tổ chức Quốc hội, luật tổ chức chính quền địa phương, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội và chính quyền địa phương.v.v.

 

Toàn cảnh buổi tuyên truyền luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại xã Mỹ Lung

Thông qua buổi tuyên truyền giúp cho các thành viên các tổ bầu cử trên địa bàn xã Mỹ Lương và xã Mỹ Lung nắm bắt rõ những quy định về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Triển khai thực hiện các bước của cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả cao, chọn ra các đại biểu đủ đức, đủ tài đại diện cho ý trí và nguyện vọng của nhân dân, đảm bảo ngày cử tri đi bầu cử  vào ngày 23/5 thực sự là ngày hội toàn dân.

T/h: Vũ Trịnh (Đài TT yên Lập)