Từ 13 giờ 00’ ngày 7/5/2021, thiết lập vùng cách ly y tế tại các khu thuộc xã Kim Đức, thành phố Việt Trì để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
  • Cập nhật: 07/05/2021
  • Lượt xem: 5547 lượt xem


Ngày 7/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1046/QĐ-UBND về việc thiết lập vùng cách ly y tế để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, thiết lập vùng cách ly y tế tại khu 2 và khu 10 thuộc xã Kim Đức, thành phố Việt Trì nhằm ngăn chặn, kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra. Thời gian áp dụng cách ly 21 ngày, kể từ 13 giờ 00’ ngày 7/5/2021.

Chủ tịch UBND tỉnh giao: UBND thành phố Việt Trì chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế và các cơ quan liên quan thiết lập ngay các chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ đối với các khu dân cư trên và thực hiện cách ly y tế theo đúng các quy định hiện hành.

Ban Biên tập