UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 11
  • Cập nhật: 12/11/2021
  • Lượt xem: 1692 lượt xem

Ngày 10/11, UBND huyện tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 11, tham gia vào dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, năm 2021; nhiệm vụ giải pháp năm 2022; Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2021; dự thảo chương trình công tác của UBND huyện năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Lương - TVHU, Phó chủ tịch HĐND huyện, lãnh đạo các Ban, ngành đoàn thể huyện, thành viên UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện. Đồng chí Bùi Hồng Hoàng - PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.


Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe cơ quan soạn thảo thông qua dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, năm 2021;   nhiệm vụ giải pháp  năm 2022. Theo đó mặc dù trong năm 2021 tình hình kinh tế, xã hội trong tỉnh và huyện luôn gặp nhiều những khó khăn, thời tiết, dịch bệnh luôn diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch Covid-19 đã bùng phát trên diện rộng; tuy nhiên, một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm đã đạt và vượt kế hoạch trên giao, các chỉ tiêu về pháp lệnh đạt 8/8 chỉ tiêu; các chỉ tiêu hướng dẫn cơ bản đạt và vượt 19/22 chỉ tiêu. Các lĩnh vực về sản xuất nông lâm nghiệp; Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ đều đạt và vượt chỉ tiêu giao. Văn hóa, xã hội được quan tâm phát triển, công tác an ninh, quốc phòng được giữ vững và ổn định. Các ý kiến thảo luận tập trung tháo gỡ những khó khăn trong phát triển kinh tế ở giai đoạn hiện nay, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trong tỉnh và trên trên địa bàn huyện; đặc biệt một số ca bệnh đã xảy ra trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan đơn vị phối hợp cùng cơ quan soạn thảo rà soát lại số liệu trong báo cáo đã nêu, lấy số liệu năm trước để so sánh kết quả đạt được trong năm; bổ xung nội dung báo cáo công tác lãnh chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19; giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kiểm tra rà soát diện tích trồng cây bưởi; diện tích trồng cây quế; điều chỉnh, bổ sung một số nội dung nhiệm vụ giải pháp năm 2022 về xây dựng trường chuẩn quốc gia; Giao phòng Nội vụ rà soát lại cán bộ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại một số xã, thị trấn đảm bảo một cửa hoạt động tốt trong việc giải quyết đơn thư, thủ tục hành chính ngay tại cơ sở; Về  các báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2021; dự thảo chương trình công tác của UBND huyện năm 2022, giao cho các cơ quan tham gia gửi bằng văn bản về Văn phòng HĐND&UBDN tổng hợp điều chỉnh báo cáo lãnh đạo UBND huyện trong thời gian tới./.  

Thực hiện (Bích Thọ - Vũ Trịnh)