UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 3 năm 2021
  • Cập nhật: 15/03/2021
  • Lượt xem: 4104 lượt xem

Ngày 10/3, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2021. Đồng chí Bùi Hồng Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua các dự thảo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo chuẩn nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2021 – 2025; về phát triển kinh tế đồi rừng, trọng tâm là cây gỗ lớn, cây dược liệu, cây ăn quả giao đoạn 2021 – 2025; về phát triển Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2021 – 2025.

Sau khi nghe các dự thảo báo cáo và ý kiến tham gia thảo luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến phát biểu của các đại biểu, rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng các mục tiêu cụ thể, sát với thực tế, có tính khả thi cao, nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Vũ Trịnh (Đài TT Yên Lập)