UBND huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026
  • Cập nhật: 27/01/2021
  • Lượt xem: 5649 lượt xem

Ngày 26/01, UBND huyện Yên Lập tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Trần Việt Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Bùi Hồng Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy.

 

Tại hội nghị các đại biểu 17 điểm cầu tại 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã được nghe Ban Tổ chức Huyện ủy triển khai Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Thường trực HĐND triển khai Nghị quyết 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ủy ban MTTQ huyện triển khai Thông tri số 13 /TT-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Hướng dẫn MTTQ Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hôi khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; UBND huyện thông qua dự thảo Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Sau khi nghe các đại biểu từ các điểm cầu của 17 xã, thị trấn tham gia thảo luận đóng góp ý kiến tại hội nghị, đồng chí Bùi Hồng Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; dự kiến cơ cấu thành phần, đối tượng người ứng cử đại biểu HĐND; thành lập Ban bầu cử, Tổ bầu cử, tổ chức hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND; ấn định công bố đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu HĐND; tổ chức hội nghị sơ kết bước 1 bước 2 theo mốc thời gian quy định; nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiểm tra, già soát, tăng cường công tác phối hợp giữa chính quyền, MTTQ và các đoàn thể thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra; chuẩn bị cơ sở vật chất, làm tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh các xã, thị trấn để nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng cuộc bầu cử; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự để đảm bảo cuộc bầu cư diễn ra an toàn đúng pháp luật, lựa chọn các đại biểu có đức, có tài đại diện cho ý trí và nguyện vọng của nhân dân; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại của nhân dân, phục vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 thành công theo kế hoạch đã đề ra.

Vũ Trịnh (Đài TT Yên Lập)