UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 - 2020
  • Cập nhật: 18/11/2020
  • Lượt xem: 5305 lượt xem

Ngày 17/11/2020, UBND huyện đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2020, Đồng chí Bùi Hồng Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe các dự thảo báo cáo: Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; báo cáo kết quả phòng chống tham nhũng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; báo cáo kết quả phòng chống tội phạm, tệ nạm xã hội năm 2020, nhiệm vụ năm 2021.

Sau khi các đại biểu dự Hội nghị thảo luận, tham gia phát biểu ý kiến, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận từng nội dung và yêu cầu các cơ quan tham mưu xây dựng báo cáo tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội nghị để điều chỉnh, bổ sung vào dự thảo báo cáo; đồng thời giao nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những mặt còn hạn chế, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Vũ Trịnh (Đài TT Yên Lập)