Ủy ban MTTQ huyện Yên Lập tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026
  • Cập nhật: 19/03/2021
  • Lượt xem: 5714 lượt xem

Ủy ban MTTQ huyện Yên Lập vừa tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tới dự Hội nghị có đồng chí Hà Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thị Lương, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; đồng chí Đinh Hải Nam, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Hội nghị đã nghe Ủy ban MTTQ huyện báo cáo về tình hình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện.

Căn cứ vào kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, số người ứng cử đại biểu HĐND huyện Yên Lập nhiện kỳ 2021 – 2026 của các cơ quan đơn vị là 63 người, trong đó cơ quan Huyện ủy" 5 đại biểu, cơ quan Thường trực Hội đồng nhân dân huyện: 3 đại biểu; Ủy ban nhân dân huyện: 3 đại biểu; Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể ở huyện: 8 đại biểu, lực lượng vũ trang: 4 đại biểu; đại biểu công tác tại các xã, thị trấn: 40 đại biểu. Đại biểu nữ là 30 người chiếm 47,61%, đại biểu là người dân tộc thiểu số 44 người chiếm 69, 84%, đại biểu là người ngoài đảng 2 người, đại biểu là người có đạo 1 người.

Sau khi thảo luận tham gia ý kiến tại hội trường, hội nghị đã tiến hành biểu quyết nhất trí cơ cấu, số lượng đại biểu ứng cử HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 63 người.

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, Ủy ban MTTQ huyện sẽ tổ chức Hội nghị hướng dẫn các tổ chức, cơ quan, đơn vị và 17 xã, thị trấn phối hợp với khu dân cư lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân  huyện.

Vũ Trịnh (Đài TT Yên Lập)