Ủy ban nhân dân huyện họp phiên thường kỳ tháng 11 (lần hai)
  • Cập nhật: 19/11/2020
  • Lượt xem: 5547 lượt xem

Ngày 18/11, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 (lần 2), đồng chí Bùi Hồng Hoàng, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị. Hội nghị nghe văn phòng HĐND&UBND trình bày dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; dự thảo báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện năm 2020; dự thảo báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cư tri 6 tháng cuối năm 2020; dự thảo chương trình công tác của UBND huyện năm 2021.

Các đại biểu dự Hội nghị tham gia phát biểu thảo luận, đóng góp ý kiến đối với từng nội dung. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ và tham gia phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đồng thời chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế cần được khắc phục ngay trong thời gian tới và yêu cầu cơ quan xây dựng báo cáo tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện các dự thảo báo cáo./.